حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۱۰

حفاظ پنجره ایمن کاران کد 10

حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۱۰، این نرده فلزی بالکن برای نرده کشی بالکن بسیار مناسب است. ایمن کاران وحدت در ساخت و نصب نرده بالکن از بهترین مصالح استفاده میکند. در تصویر زیر میتوانید طرح کامل این نرده فلزی بالکن را مشاهده کنید. مشخصات فنی حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۱۰ جنس کلاف چهارچوب […]

حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۹

حفاظ پنجره ایمن کاران کد 9

حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۹ یکی از بهترین حفاظ های پنجره و حفاظ های بالکن میباشد. از این حفاظ میتوان به عنوان نرده بالکن ساده در نرده کشی بالکن استفاده کرد. در تصویر زیر میتوانید طرح کامل این نرده بالکن ساده را مشاهده کنید.   مشخصات فنی حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۹ این […]