حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۲۳

حفاظ پنجره ایمن کاران کد 23

حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۲۳ ، به عنوان یک حفاظ نرده محکم  از بهترین انواع گارد پشت پنجره میباشد. در این حفاظ پنجره از بهترین نوع پروفیل کنگره و چهارپهلو فورژ شده استفاده میشود. در تصویر زیر میتوانید این مدل حفاظ پنجره را مشاهده کنید. مشخصات فنی حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۲۳ کلاف چهارچوب : پروفیل […]