حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۱۴

حفاظ پنجره ایمن کاران کد 14

حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۱۴ ، یک حفاظ پنجره گلنرده ای میباشد که در آن از قطعات گلنرده استفاده شده است. این نرده پنجره گلنرده ای از نوع حفاظ پنجره های پروفیلی میباشد. در تصویر زیر میتوانید این حفاظ پنجره را مشاهده کنید.   مشخصات فنی حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۱۴  کلاف چهارچوب […]