حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۲۱

حفاظ پنجره ایمن کاران کد 21

حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۲۱ ، از انواع حفاظ پنجره فرفورژه ثامن و مناسب حفاظ جلوی بالکن میباشد. در ساخت حفاظ بالکن از بهترین نوع پروفیل کنگره و چهارپهلو فورژ شده استفاده میشود. در تصویر زیر میتوانید این مدل حفاظ پنجره را مشاهده کنید. مشخصات فنی حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۲۱ کلاف چهارچوب […]