حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۴۶

نرده فرفورژه

حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۴۶ ، از مجموعه نرده فرفورژه خاص و ویژه که اوج زیبایی حفاظ قابل مشاهده است. در این حفاظ پنجره از بهترین نوع پروفیل کنگره و چهارپهلو فورژ شده استفاده میشود. در تصویر زیر میتوانید تصویر نرده فرفورژه را مشاهده کنید. مشخصات فنی حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۴۶ کلاف چهارچوب : […]