حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۳۴

حفاظ دور استخر

حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۳۴ ، این حفاظ دور استخر از بهترین حفاظ های پنجره و تراس میباشد. در این حفاظ دور استخر از بهترین نوع پروفیل کنگره و چهارپهلو فورژ شده استفاده میشود. در تصویر زیر میتوانید این مدل حفاظ دور استخر را مشاهده کنید. مشخصات فنی حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۳۴ […]