حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۲۹

حفاظ پنجره ایمن کاران کد 29

حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۲۹ ، از بهترین حفاظ های بورس حفاظ تراس میباشد. در این حفاظ پنجره از بهترین نوع پروفیل کنگره و چهارپهلو فورژ شده استفاده میشود. در تصویر زیر میتوانید بهترین حفاظ بورس حفاظ تراس را مشاهده کنید. مشخصات فنی حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۲۹ کلاف چهارچوب : پروفیل ۲۰ * ۴۰ […]