حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۲۷

حفاظ پنجره ایمن کاران کد 27

حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۲۷ ، به عنوان یک حفاظ پنجره فرفورژه قابل استفاده برای حفاظ پنجره آلومینیوم  در این حفاظ پنجره از بهترین نوع پروفیل کنگره و چهارپهلو فورژ شده استفاده میشود. در تصویر زیر میتوانید این مدل حفاظ پنجره آلومینیوم را مشاهده کنید. مشخصات فنی حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۲۷ کلاف چهارچوب : […]