نام کالاارتفاع (سانتیمر)تراکم شاخهقیمت هر متر مربعوزن هر دو متر
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)5087200015
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)50107900017
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)50128800016
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)50149400021
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)6087900017
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)60108600019
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)60129400021
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)601412000023
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)7089200019
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)70109700021
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)701212000023
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)701412500025
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)8089700021
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)801012000023
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)801212500025
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)801413000027
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)90812000023
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)901014000025
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)901214500027
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)901415500029
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)100814500025
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1001015000027
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1001215500029
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1001416000031
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)110815500027
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1101016000029
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1101216500031
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1101417000033
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)120816000029
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1201016500031
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1201217000033
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1201417500035
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)130817000031
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1301017500033
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1301218000035
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1301418500037
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)140818000033
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1401018500035
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1401219000037
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1401419500039
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)150819000035
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1501019500037
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1501220000039
حفاظ شاخ گوزنی (بوته خار)1501421500031

رنگ کاری حفاظ روی دیوار

بعد از ساخته شدن حفاظ روی دیوار مانند حفاظ شاخ گوزنی محصول تولید شده به قسمت رنگ گوره ای یا رنگ استاتیک منتقل می شود در این قسمت گروه ایمن کاران وحدت به دو صورت حفاظ روی دیوار را رنگ کاری میکنند.

  1. رنگ الکترواستاتیک با رنگ عادی که تولید عمده شده و دپو میگردد

  2. رنگ الکترواستاتیک سفارشی که توسط مشتری رنگ انتخاب میشود و بعد به سالن رنگ ارسال می گردد.