حفاظ جلو پنجره

حفاظ جلو پنجره

حفاظ جلو پنجره :حفاظ پنجره یکی از رایج ترین نرده ها در ساختمان های مدرن است. ساختمان های امروزی که نیاز به نور بیشتری دارند، دارای پنجره هایی بلندتر و نزدیک به کف هستند. برای دریافت کاتالوگ و لیست قیمت فیلم های محافظ تماس بگیرید. به طوری که هیچ دیواری در زیر پنجره وجود نداشته […]