مطالب خواندنی جدید :

حفاظ درب ثابت

قیمت حفاظ لولایی

حفاظ درب ثابت ، یک حائل امنیتی است که معمولاً جلوی درب ورودی ساختمانها نصب میشود. این نوع حفاظ ها از فلزات مستحکم و مقاوم