حفاظ درب آکاردئونی ۳گل ۴خم

درب آکاردئونی

درب آکاردئونی این مدل حفاظ درب که به حفاظ درب آکاردئونی ۳گل ۴خم معروف شده است، در هنگام باز شدن نمایی مطابق با تصویر زیر به ۳ لوزی در طول کار ایجاد میکند. این مدل حفاظ درب آکاردئونی ، اصلاح شده مدل ۳ گل ساده است. در مدل ۳ لوزی ساده تعداد خم های حفاظ […]