خرید نرده روی دیوار

تاثیر حفاظ شاخ دار بر میزان امنیت منازل- ایمن کاران وحدت

چطور میتوانم نرده را برای دیوار خود اندازه گیری کنم؟ خرید نرده روی دیوار برای اندازهگیری جنس خریداری شده باید به مراحل زیر توجه کنید:  ابتدا طول دیوار خود را با یک متر نواری یا یک متر لیزری اندازهگیری کنید. این عدد نشاندهندهی طول کل نردهای است که باید خریداری کنید.  سپس ارتفاع دیوار خود […]