حفاظ های آهنی پرطرفدار

تاثیر حفاظ شاخ دار بر میزان امنیت منازل- ایمن کاران وحدت

کاربرد حفاظ های آهنی پرطرفدار با توجه به شکل زیبا و امنیت بالای آن در منزل زیبا، برج ویلا، ویلاهای لوکس و … این بخش به شکل یک قالب فلزی در سمت مقابل جک هیدرولیک میباشد. با توجه به امار پروژه ای اجرا شده در سطح کشور توسط تهران حفاظ ۹۰سطح کار یا دیوار، سنگی […]