نوشته‌ها

قیمت حفاظ شاخ گوزنی

قیمت حفاظ شاخ گوزنی بر اساس ارتفاع و تراکم محاسبه می شود که باعث زیاد شدن وزن حفاظ شاخ گوزنی می گردد. حفاظ روی دیوار بسته به نوع ساخت و قالب های مختلف به نوع های مختلف تولید می گردد مانند حفاظ شاخ گوزنی ، حفاظ آبشاری، حفاظ نا منظم، حفاظ بوته ای، حفاظ نیزار […]