نصب شاخ گوزنی در مناطق شمالی کشور

تاثیر حفاظ شاخ دار بر میزان امنیت منازل- ایمن کاران وحدت

نصب شاخ گوزنی در مناطق شمالی کشور با توجه به شرایط آب و هوایی و محیط زیست بومی ، محافظ دیوار ، نرده دیوار یا حفاظ دیوار برایشان واژه ای غریب می باشد. در شهر های پر جمعیت تر مانند ساری و قائم شهر وبالا، شهرستان نور ، محمود آباد، نوشهر ، چالوس و خصوصا […]