انتخاب حفاظ شاخ گوزنی

حفاظ شاخ گوزنی- ایمن کاران وحدت

انتخاب حفاظ شاخ گوزنی کار به شدت سختی است چون مدل های مختلی تولید و عرضه شده اند. از میخهای محکم در بین حفاظهای نرده که دارای دو میلگرد طولی است استفاده میشود و این میلگردهای طولی باید در فاصلهی پنج سانتی متری از هم قرار بگیرند. حفاظ شاخ گوزنی به شکل موازی تولید می […]