مطالب خواندنی جدید :

ابعاد چهارچوب ساده

ابعاد چهارچوب ساده

ابعاد چهارچوب ساده یکی از انواع پروفیلهای فلزی است که برای ساخت چهارچوب درب مورد استفاده قرار میگیرد. این پروفیل از ورق سیاه St37 با