حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۶

حفاظ پنجره ایمن کاران کد 6

حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۶ ، یک گارد پنجره مقام این گارد آهنی پنجره یک حفاظ پنجره پروفیلی درجه یک میباشد. در تصویر زیر میتوانید طرح این حفاظ پنجره را مشاهده کنید. مشخصات فنی حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۶ ششمین محصول از محصولات حفاظ پنجره ایمن کاران وحدت، یک گارد آهنی پنجره بی […]

حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۳

حفاظ پنجره ایمن کاران کد 3

حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۳ ، سومین محصول از سری محصولات حفاظ پنجره شرکت ایمن کاران وحدت میباشد. این یک حفاظ پنجره ساده و شیک است که در دسته نرده پنجره کلاسیک قرار میگیرد. در تصویر زیر میتوانید طرح کامل این حفاظ پنجره را مشاهده کنید. مشخصات حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۳ : […]