نوشته‌ها

قیمت حفاظ اکاردئونی

قیمت حفاظ اکاردئونی

  درب اکاردئونی سه لوزی (۲ خم) مترمربع  390 هزار تومان
  درب آکاردئونی سه لوزی (چهار خم) متر مربع  410هزار تومان
  درب اکاردئونی سه لوزی تسمه نقش دار(چهار خم) متر مربع  550هزار تومان
  درب اکاردئونی مدل چهار لوزی متر مربع  500هزار تومان
  درب آکاردئونی چهار لوزی (تسمه نقش دار) متر مربع  600هزار تومان
  درب آکاردئونی مدل ایتالیایی متر مربع  550هزار تومان
  درب اکاردئونی مدل ایتالیایی (تسمه نقش دار)متر مربع  650هزار تومان
  درب آکاردئونی مدل پیچ(شکلاتی) متر مربع  500هزار تومان
  درب آکاردئونی مدل پیچ شکلاتی (تسمه ی نقش دار) متر مربع  600 هزار تومان
  درب آکاردئونی مدل دوبل(پرچ مخفی) متر مربع  650هزار تومان
  درب آکاردئونی مدل دوبل پرچ مخفی(تسمه نقش دار) متر مربع  750 هزار تومان
  درب آکاردئونی مدل دوجداره سفارشی متر مربع  800هزار تومان
  درب آکاردئونی مدل دوجداره سلطنتی(تسمه نقش دار) متر مربع  980 هزار تومان
  درب آکاردئونی مدل دوجداره سفارشی پرچ مخفی متر مربع  900هزار تومان
  هزینه حمل و نقل و نصب حفاظ اکاردئونی (تهران)  150هزار تومان
  هزینه حمل و نقل و نصب محصول (حومه)  250هزار تومان
هزینه نصب قفل مخفی همراه با قفل کتابی150هزار تومان