حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۲۲

حفاظ پنجره ایمن کاران کد 22

حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۲۲ ، به عنوان یک حفاظ فرفورژه گلنرده از بهترین حفاظ های موجود در بورس حفاظ پنجره فرفورژه میباشد. در این حفاظ پنجره از بهترین نوع پروفیل کنگره و چهارپهلو فورژ شده استفاده میشود. در تصویر زیر میتوانید این مدل حفاظ پنجره را مشاهده کنید. مشخصات فنی حفاظ پنجره ایمن کاران کد […]