حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۳۹

محافظ پنجره باغ

حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۳۹ ، این محافظ پنجره باغ از بهترین حفاظ های پنجره و تراس میباشد. در این محافظ پنجره باغ از بهترین نوع پروفیل کنگره و چهارپهلو فورژ شده استفاده میشود. در تصویر زیر میتوانید این مدل محافظ پنجره باغ را مشاهده کنید. مشخصات فنی حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۳۹ کلاف […]