حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۳۸

مدل نرده استخر

حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۳۸ ، این مدل نرده استخر از بهترین حفاظ های پنجره و تراس و دور استخر میباشد. در این حفاظ پنجره از بهترین نوع پروفیل کنگره و چهارپهلو فورژ شده استفاده میشود. در تصویر زیر میتوانید این مدل نرده استخر را مشاهده کنید. مشخصات فنی حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۳۸ کلاف […]