حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۳۷

حفاظ آهنی دور استخر

حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۳۷ ، این حفاظ آهنی دور استخر از بهترین حفاظ های پنجره و تراس میباشد. در این حفاظ آهنی دور استخر از بهترین نوع پروفیل کنگره و چهارپهلو فورژ شده استفاده میشود. در تصویر زیر میتوانید این مدل حفاظ آهنی دور استخر را مشاهده کنید. مشخصات فنی حفاظ پنجره ایمن […]