حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۳۵

نرده دور استخر

حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۳۵ ، این نرده دور استخر از بهترین حفاظ های پنجره و تراس میباشد. در این نرده دور استخر از بهترین نوع پروفیل کنگره و چهارپهلو فورژ شده استفاده میشود. در تصویر زیر میتوانید این مدل نرده دور استخر را مشاهده کنید. مشخصات فنی حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۳۵ […]