حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۳۳

حفاظ پنجره ایمن کاران کد 33

حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۳۳ ، این مدل نرده پنجره از بهترین حفاظ های پنجره و تراس میباشد. در این حفاظ پنجره از بهترین نوع پروفیل کنگره و چهارپهلو فورژ شده استفاده میشود. در تصویر زیر میتوانید این مدل نرده پنجره را مشاهده کنید. مشخصات فنی حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۳۳ کلاف چهارچوب : پروفیل […]