درب آکاردئونی ۳گل ۴خم

درب آکاردئونی- حفاظ آکاردئونی

درب آکاردئونی ۳گل چهار خم این مدل حفاظ درب که به حفاظ درب آکاردئونی ۳گل ۴خم معروف شده است، در هنگام باز شدن نمایی مطابق با تصویر زیر به ۳ لوزی در طول کار ایجاد میکند. این مدل حفاظ درب آکاردئونی ، اصلاح شده مدل ۳ گل ساده است. این مدل درب آکاردئونی، درب آکاردئونی […]