نوشته‌ها

حفاظ نا منظم

حفاظ نا منظم

این نوع از حفاظ ها همانطور که از نام شان پیداست دارای میله گرد های که در زوایای مختلف قرار دارند و باعث می شود عبور از روی دیوار غیر ممکن شود.

حفاظ نا منظم