حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۲۸

حفاظ پنجره ایمن کاران کد 28

حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۲۸ ، از بهترین حفاظ های بورس حفاظ آهنی میباشد. در این حفاظ پنجره از بهترین نوع پروفیل کنگره و چهارپهلو فورژ شده استفاده میشود. در تصویر زیر میتوانید بهترین حفاظ بورس حفاظ آهنی را مشاهده کنید. مشخصات فنی حفاظ پنجره ایمن کاران کد ۲۸ کلاف چهارچوب : پروفیل ۲۰ * ۴۰ […]